Styrelsen

Andreas Tallberg

Styrelseordförande

Bengt Maunsbach

Delägare
Altor

Nicolas Chandou

Anna Salmi

Direktör för kundrelationer, marknadsföring och digitala tjänster
Stockmann Oyj Abp

Axel Ahlström

Senior Associate
Altor