Styrelsen

Bengt Maunsbach
Styrelseordförande

Delägare
Altor
Niko Mokkila
Direktör
Altor
Nicolas Chandou
Heikki Malinen

Verkställande direktör
Posti Oyj Abp
Anna Salmi

Direktör för kundrelationer, marknadsföring och digitala tjänster
Stockmann Oyj Abp