Styrelsen

Bengt Maunsbach

Styrelseordförande
Delägare
Altor

Andreas Tallberg

Nicolas Chandou

Anna Salmi

Direktör för kundrelationer, marknadsföring och digitala tjänster
Stockmann Oyj Abp

Niko Mokkila

Chef för Investeringsverksamheten
(Managing Director)
Hartwall Capital

Axel Ahlström

Senior Associate
Altor