Förtagen

Realia Management

Realia Management Oy är ett serviceföretag inom fastighetsförvaltning. Vi har riksomfattande verksamhet i Finland och en personalstyrka bestående av över 300 branschexperter. Till våra kunder hör bland annat privata och offentliga ägare och användare av bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter samt fondbolag, banker och andra branschaktörer.

Till våra tjänster hör underhållsförvaltning, hyrning av bostäder, ekonomiförvaltningstjänster, förmedling av verksamhetslokaler samt värderingstjänster. Realia Management betjänar även privatpersoner i frågor som gäller uthyrning av bostäder under varumärket Realia Asuntovuokraus.

http://www.realiamanagement.fi/

Realia Isännöinti

Realia Isännöinti Oy är Finlands ledande disponentföretag. Vi har över 50 års erfarenhet av disponentbranschen och krävande reparations- och renoveringsprojekt. Vi är verksamma på 40 orter i Finland med en personalstyrka på totalt 400 branschexperter. Som kunder har vi över  5 200 bostadsaktiebolag av olika slag och dessa omfattar cirka 120 000 hem och över 300 000 finländare.  Vår storlek ger oss möjligheten att aktivt utveckla våra tjänster och processer medan själva arbetet alltid sker lokalt och nära kunden. Hos oss får bostadsaktiebolagen till sitt förfogande omfattande expertis och resurser.

Kundnöjdhet är en viktig utgångspunkt i Realia Isännöintis verksamhet. Vi mäter kontinuerligt kvaliteten på den service våra kunder får, och vi vidtar regelbundet åtgärder för att kunna erbjuda den bästa kundupplevelsen i branschen.

http://www.realiaisannointi.fi/

Huoneistokeskus

Huoneistokeskus Oy är en pionjär inom fastighetsförmedling som introducerade fastighetsförmedlingen i sin nuvarande form i Finland. Huoneistokeskus har alltsedan 1953 medverkat i många finländares viktigaste köpbeslut. Som en föregångare utvecklar vi hela tiden vår verksamhet med hänsyn till dagens och framtida behov. Vi är en kunnig expert inom fastighetsförmedling och merparten av våra förmedlare har avlagt AFF-examen. Hela vår verksamhets styrs av våra värderingar aktivitet, yrkesskicklighet och kundnöjdhet.

http://www.huoneistokeskus.fi/

Huom! Huoneistomarkkinointi

Huom! Huoneistomarkkinointi Oy är Finlands snabbast växande fastighetsförmedlingskedja. Vårt mål är att vara ett dynamiskt mäklarföretaget för både kunder och förmedlare. Vi skiljer oss från många konkurrenter i branschen genom vår verksamhetsmodell där varje mäklare är delägare i företaget. Entreprenörskapet bidrar till en aktiv servicefilosofi. Varje mäklares , uppdrag utvärderas på daglig basis och kommuniceras öppet på våra www-sidor.. Vi vill genom att skapa utrymme för aktivt och individuellt agerande förnya fastighetsförmedlingsbranschen och göra saker annorlunda – bättre.

https://www.huom.fi

SKV Fastighetsförmedling

SKV Fastighetsförmedling Ab är grundat 1964 och har specialiserat sig på fastighetsförmedling. Vi har verksamhet på 26 orter med totalt cirka 150 experter på boende, och merparten av våra medarbetare har avlagt AFF-examen. Vi är det fjärde mest välkända varumärket inom fastighetsförmedling i Finland. Vi arbetar koninuerligt med att förnya våra tjänster, och ett bevis på detta är våra nyligen lanserade digitala tjänster för bostadsförsäljning som gör att vi skiljer oss från de övriga aktörerna.  Vi har ett traditionellt, men utvecklingsorienterat varumärke, och vi ger alltid kunderna lokal service med SKV:s karaktäristiska professionella attityd.

http://www.skv.fi/

Ober-Haus

Ober-Haus A/S har verksamhet inom både fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning i alla länder i Baltikum. Företaget, grundat 1994, har totalt cirka 280 anställda och 22 kontor i Estland, Lettland och Litauen och är därmed den största branschaktören i Baltikum.  Realia Group köpte Ober-Haus 2007.

http://www.ober-haus.com/

Hestia

Hestia, grundat år 2007, har verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Hestia erbjuder experttjänster i fastighetsförvaltning till fastighetsinvesterare, fastighetsägare och till fastigheters hyresgäster. Bolaget sysselsätter över 170 specialister och har verksamhet på ca 30 orter. Bolagets verksamhet präglas av expertis, personlig service och fokus på kundnöjdhet. Realia Group köpte Hestia i februari 2017.

http://www.hestia.se/

Arenna

Arenna är ett disponentföretag som tillhandahåller riksomfattande service på 14 orter. Våra kunniga disponenter handhar över 50 000 bostäder. Arenna sysselsätter cirka 140 experter inom disponentbranschen. Arennas styrkor är gedigen disponentkompetens som bygger på tiotals år i branschen, riksomfattande resurser och lokal expertis. 

https://www.arenna.fi/