Förtagen

Realia Management

Realia Management är ett serviceföretag inom fastighetsförvaltning. Vi har riksomfattande verksamhet i Finland och en personalstyrka bestående av över 300 branschexperter. Till våra kunder hör bland annat privata och offentliga ägare och användare av bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter samt fondbolag, banker och andra branschaktörer.

Till våra tjänster hör underhållsförvaltning, hyrning av bostäder, ekonomiförvaltningstjänster, förmedling av verksamhetslokaler samt värderingstjänster. Realia Management betjänar även privatpersoner i frågor som gäller uthyrning av bostäder under varumärket Realia Asuntovuokraus.

http://www.realiamanagement.fi/

Realia Isännöinti

Realia Isännöinti Oy är Finlands ledande disponentföretag. Vi har över 50 års erfarenhet av disponentbranschen och krävande reparations- och renoveringsprojekt. Vi är verksamma på 40 orter i Finland med en personalstyrka på totalt 700 branschexperter. Som kunder har vi över  6 700 bostadsaktiebolag av olika slag och dessa omfattar cirka 150 000 hem och över 400 000 finländare.  Vår storlek ger oss möjligheten att aktivt utveckla våra tjänster och processer medan själva arbetet alltid sker lokalt och nära kunden. Hos oss får bostadsaktiebolagen till sitt förfogande omfattande expertis och resurser.

Kundnöjdhet är en viktig utgångspunkt i Realia Isännöintis verksamhet. Vi mäter kontinuerligt kvaliteten på den service våra kunder får, och vi vidtar regelbundet åtgärder för att kunna erbjuda den bästa kundupplevelsen i branschen.

http://www.realiaisannointi.fi/

Huoneistokeskus

Huoneistokeskus Oy är en pionjär inom fastighetsförmedling som introducerade fastighetsförmedlingen i sin nuvarande form i Finland. Huoneistokeskus har alltsedan 1953 medverkat i många finländares viktigaste köpbeslut. Som en föregångare utvecklar vi hela tiden vår verksamhet med hänsyn till dagens och framtida behov. Vi är en kunnig expert inom fastighetsförmedling och merparten av våra förmedlare har avlagt AFF-examen. Hela vår verksamhets styrs av våra värderingar aktivitet, yrkesskicklighet och kundnöjdhet.

http://www.huoneistokeskus.fi/

Hestia

Hestia, grundat år 2007, har verksamhet i Sverige och Finland. Hestia erbjuder experttjänster i fastighetsförvaltning till fastighetsinvesterare, fastighetsägare och till fastigheters hyresgäster. Bolaget sysselsätter över 130 specialister och har verksamhet på ca 30 orter. Bolagets verksamhet präglas av expertis, personlig service och fokus på kundnöjdhet. Realia Group köpte Hestia i februari 2017.

http://www.hestia.se/