Ansvar

Ett av Realia Groups tre värden är ”Vi agerar ansvarsfullt”. Enligt den tar vi ansvar för morgondagen både på företags- som personlig nivå. Våra val styrs av ansvar för varandra, våra kunder, miljön, samhället och ekonomisk framgång. Vår verksamhet grundar sig på öppenhet och ärlighet.

I Realia Groups ansvarsstrategi har man som ett mål satt start av ansvarsrapporten 2020 och fortsatt utveckling av rapporteringen bland annat för mätare 2021. 

I vår ansvarsrapport för 2020 har vi samlat ansvarsåtgärder för koncernens företag som verkar i Finland. Bekanta dig med vår första ansvarsrapport!