Realia Isännöinti växer i Vasa genom företagsförvärv – Oy Buma-Team Ltd Ab blir en del av Realia Isännöinti

Finlands största företag inom disponentbranschen Realia Isännöinti Oy har förvärvat disponentföretaget Oy Buma-Team Ltd Ab som verkar i Kust-Österbotten. Företagsförvärvet är en del av Realia Isännöintis tillväxtstrategi och stöder Realia Isännöintis mål att fungera som trendsättare inom disponentbranschen.

Oy Buma-Team Ltd Ab som erbjuder förstklassiga disponenttjänster i Kust-Österbotten har betjänat sina kunder sedan mitten av 90-talet. Buma-Team är disponent för totalt cirka 200 bolag.

”Buma-Team har en stark marknadsställning i Kust-Österbotten och vi är kända för vår lokala och sakkunniga service. Vi vill erbjuda våra kunder den bästa servicen och satsa på att utveckla disponentverksamheten även i fortsättningen. Fusionen med Realia Isännöinti möjliggör detta på ett mycket bra sätt”, säger Janne Ala, vd för Buma-Team.
”Vår nuvarande utomordentliga personal fortsätter vårt arbete för kunderna. I samband med förvärvet förenar vi våra resurser med det sakkunniga Vasa-kontoret inom Realia Isännöinti och får en riksomfattande organisations stöd”, säger Janne Ala.

”Jag önskar personalen i Buma-Team varmt välkommen som en del av Realia Isännöinti. Genom förvärvet kan vi som riksomfattande aktör inom disponentbranschen tillsammans erbjuda Buma-Teams kunder sakkunniga tjänster som vi lägger stor vikt vid att vidareutveckla. Det gläder mig att den sakkunniga personalen i Buma-Team blir en del av disponentbranschens utvecklingsarbete och jag är mycket nöjd över att vår strategienliga tillväxt fortsätter även i Österbotten. Jag önskar Janne Ala lycka till som chef för Realia Isännöintis verksamhetsställen i Vasa”, säger Veli Huotari, affärsdirektör på Realia Isännöinti.

Företagsförvärvet inverkar inte på gällande kundavtal. Oy Buma-Team Ltd Ab fortsätter tills vidare som eget bolag efter förvärvet.

Realia Isännöinti är en del av Realia Group, som är Nordens största koncern inom fastighetsförvaltnings- och fastighetsförmedlingstjänster.
 

Mer information:

Veli Huotari, affärsdirektör, Realia Isännöinti Oy, tfn 040 509 5087

Janne Ala, enhetschef, Realia Isännöinti Oy, tfn 020 116 0204

 

Realia Isännöinti är en del av Realia Group-koncernen som är Nordens största expertkoncern för tjänster inom förmedling och förvaltning av bostäder, fastigheter och verksamhetslokaler. I Realia Group ingår Huoneistokeskus, SKV Fastighetsförmedling, Huom! Huoneistomarkkinointi, Realia Isännöinti och Realia Management. Ober-Haus ansvarar för affärsverksamheterna i Baltikum och Hestia för verksamheterna i Sverige. Realia Group omsätter årligen cirka 134 miljoner euro och sysselsätter över 2 000 personer. Gemensamt för alla företag är att de betonar kundnöjdheten, som uppnås genom skräddarsydda produkter samt aktiv och professionell service. www.realiagroup.fi www.realiaisannointi.fi