Realia Isännöinti stärker sin affärsverksamhet i Åbo

Realia Isännöinti, som är en del av Nordens största koncern inom fastighetsförvaltnings- och fastighetsförmedlingstjänster, Realia Group, har förvärvat Isännöitsijätoimisto Suominen Oy. Företagsförvärvet är en del av Realia Groups och dess dotterbolag Realia Isännöintis tillväxtstrategi och stöder Realia Isännöintis mål att fungera som trendsättare inom disponentbranschen.

Isännöitsijätoimisto Suominen Oy är en traditionell disponentbyrå vars rötter sträcker sig till 1960-talet. Företaget har verksamhet i Åboregionen. Företaget betjänar cirka 50 bostads- och fastighetsaktiebolag.

”Bostadsaktiebolagen få allt mer omfattande helheter att handha, och som en del av Realia Isännöinti kan vi bli ännu bättre på att svara på framtidens konstant växande utmaningar. Kunderna kommer i fortsättningen att ha tillgång till kompetensen hos Finlands största disponentsexpertorganisation. Företagsförvärvet är positivt för såväl våra kunder som vår personal”, säger Henri Suominen som är ansvarig disponent på Isännöitsijätoimisto Suominen Oy.

”Jag är mycket nöjd över att experterna hos Isännöitsijätoimisto Suominen blir en del av Realia Isännöinti och att vi samtidigt stärker vår affärsverksamhet i Åbo. Det viktigaste är att Isännöitsijätoimisto Suominens kunder får förstklassig service även i fortsättningen”, säger Matti Bergendahl som är tillförordnad affärsdirektör på Realia Isännöinti och vd för Realia Group Oy.

”Realia Group är Nordens största tjänsteföretag inom fastighetsförvaltning och fastighetsförmedling, vårt mål är att växa avsevärt under de kommande åren. Realia Isännöintis tillväxt, både organiskt och genom företagsförvärv, utgör en viktig del av koncernens tillväxtstrategi”, säger Bergendahl.

Isännöitsijätoimisto Suominen fortsätter tillsvidare som eget bolag efter förvärvet.

 

Mer information:

Matti Bergendahl, tillförordnad affärsdirektör, Realia Isännöinti Oy, tfn 040 833 5461

Henri Suominen, ansvarig disponent, Isännöitsijätoimisto Suominen, tfn 040 559 3778