Realia Isännöinti fortsätter växa i Egentliga Finland: Isännöintipalvelu Lehtiö blir en del av Realia Isännöinti

I december köpte Finlands största företag i disponentbranschen Realia Isännöinti Oy hela aktiestocken i Isännöintipalvelu Lehtiö Oy, som verkar i Reso. Företagsförvärvet är en del av Realia Isännöintis tillväxtstrategi och stöder Realia Isännöintis mål att fungera som trendsättare inom disponentbranschen.

Isännöintipalvelu Lehtiö Oy i Reso har betjänat sina kunder sedan år 2004 under ledning av Henry Lehtiö. Företagets klientel bestående av ett hundratal bostads- och fastighetsaktiebolag har varit nöjda med företagets verksamhet, som finslipats genom långsiktigt utvecklingsarbete.

– Vi är väletablerade och har nått en god position bland våra kunder i Reso, Åbo, Nådendal och Masko. Vi vill svara bättre på den regionala efterfrågan och vidareutveckla vår verksamhet, vilket innebar att företagsförsäljningen till Realia Isännöinti kändes som en naturlig fortsättning på vårt företags historia, säger Isännöintipalvelu Lehtiö Oy:s verkställande direktör Henry Lehtiö.

– Vår välbekanta och yrkeskunniga personal fortsätter sitt arbete för våra kunders väl. Genom köpet kan vi erbjuda vår kompetens som en del av Realia Isännöintis sakkunniga organisation samt tillsammans vidareutveckla disponentbranschen och kundservicemodeller. Vi tar väldigt gärna emot en nationell aktörs stöd till vårt kontor, som fortsätter sin verksamhet i Reso, tillägger Henry Lehtiö.

– Jag önskar Henry och hela Isännöintipalvelu Lehtiös personal varmt välkomna som del av Realia Isännöinti. Som föregångare i disponentbranschen kan vi tillsammans erbjuda Isännöintipalvelu Lehtiös kunder kvalitetsservice som utvecklas och som vi fortsatt satsar mycket kraftigt på nu under det inledda året 2021. Jag vill önska Henry Lehtiö och hans team framgång i utvecklingsarbetet vid kontoret i Reso, säger Realia Isännöintis affärsdirektör Veli Huotari.

Företagsförvärvet inverkar inte på gällande kundavtal. Efter förvärvet fortsätter Isännöintipalvelu Lehtiö Oy för tillfället sin verksamhet som ett eget bolag som en del av Realia Group-koncernen.

Mer information:

Veli Huotari, affärsdirektör, Realia Isännöinti, tfn 040 509 50 87

Henry Lehtiö, enhetschef, Realia Isännöinti, tfn 044 781 27 32