Realia Group förvärvar disponentverksamheterna av Colliers International Finland Group Oy och stärker sin position som det största disponentföretaget i Finland

Realia Group, Nordens största företag specialiserat på förvaltning och förmedling av bostäder, fastigheter och verksamhetslokaler, har förvärvat Colliers Isännöinti Oy (tidigare Ovenia Isännöinti Oy) av Colliers International Finland Group Oy (tidigare Ovenia Group Oy). Företagsförvärvet är en del av Realia Groups och dess dotterbolag Realia Isännöintis tillväxtstrategi och stöder bolagets mål att fungera som trendsättare inom disponentbranschen, i synnerhet inom utveckling av kundupplevelsen.

Colliers Isännöinti Oy är efter Realia Isännöinti det näst största disponentföretaget i Finland. Bolaget har verksamhet på 14 orter och har cirka 1 100 kunder. År 2017 omsatte bolaget 13,9 miljoner euro, och bolaget har omkring 140 anställda. Colliers Isännöinti Oy fortsätter tills vidare sin verksamhet som ett fristående bolag, och i anslutning till företagsförvärvet ändras dess namn till Arenna Oy.

”Vi ville hitta en kompetent aktör med gott anseende för att fortsätta vår disponentverksamhet. En sådan aktör som har vilja och förmåga att utveckla verksamheten i framtiden. Vi är nöjda med att det var Realia Group som köpte vår disponentverksamhet. Dessutom ville vi säkerställa att våra kunder ska få bästa möjliga service även framöver”, konstaterar Sirpa Ojala, vd för Colliers International Finland Group Oy.

”Företagsförvärvet är ett viktigt steg i vårt arbete med att bygga upp Realia Isännöinti till Finlands ledande tjänsteföretag inom disponentbranschen. Den geografiska positionen för Colliers Isännöinti (i fortsättningen Arenna) stärker betydligt vår affärsverksamhet i Finland, särskilt i huvudstadsregionen och i östra och norra Finland. Vi är mycket nöjda och stolta över att vår grupp får ny kompetens. För oss är det av största vikt att säkerställa en förstklassig service för både våra nuvarande kunder och nya kunder”, säger Matti Bergendahl, vd för Realia Group och tf. affärsdirektör på Realia Isännöinti.

”Realia Group är Nordens största expert- och tjänsteföretag inom fastighetsförvaltning och -förmedling, vårt mål är att växa avsevärt under de närmaste åren. Realia Isännöintis tillväxt, både organiskt och genom företagsförvärv, utgör en viktig del av koncernens tillväxtstrategi”, säger Bergendahl.

 

Mer information:

Matti Bergendahl, vd för Realia Group Oy, och
tf. affärsdirektör på Realia Isännöinti Oy, tfn 040 833 5461

Sirpa Ojala, vd för Colliers International Finland Group Oy, tfn 040 5663466