Realia är medlem i Green Building Council under 2020

Realia är medlem i Green Building Council Finland under 2020. Genom medlemskapet är ett gemensamt mål att främja en koldioxidneutral affärsverksamhet genom att satsa på mer energieffektiva fastigheter och öka miljöansvaret i hela fastighetsbranschen.

Realia Group och Green Building Council Finland har inlett partnersamarbete under 2020. Syftet med samarbetet är åtgärder för minskade utsläpp genom att främja miljöansvaret i fastighetsbranschen och energieffektiviteten i fastigheterna samt sprida viktig information och kunskap.

Green Building Council Finland firar 10-årsjubileum i år, och 2020 har utsetts till lösningens år med tanke på medlemsnätverkets ambitiösa arbete. Under året lyfts olika lösningar som ökar hållbarheten fram, och av dessa är medlemskapet en viktig samarbetsmetod för att utveckla en hållbar bebyggd miljö.

Finlands nationella mål är att uppnå koldioxidneutralitet senast 2035. Fastigheter och byggande orsakar cirka 40 procent av de globala koldioxidutsläppen. Av detta kommer 28 procent från driftskedet under byggnadernas livscykel (uppvärmning, nedkylning och energiförbrukning). Det finns stora möjligheter att påverka, vilket ytterligare motiverar fastighetsbranschen att agera.

Realias mål under medlemskapsåret är att göra hållbar utveckling och miljöansvar till en synlig del av Realias affärsverksamheter. Partnersamarbetet mellan Realia och GBC Finland möjliggör ett intensifierat och mer synligt samarbete än tidigare.

”Vi vill göra en insats för att främja energieffektiviteten i fastigheter i Finland. Vi har redan tidigare jobbat med att höja energieffektiviteten i våra kunders fastigheter, men genom samarbetet främjar vi energieffektiviteten och miljöansvaret i fastighetsbranschen med större genomslagskraft. Som den största aktören i branschen vill vi ta vårt ansvar och föregå med gott exempel”, säger Mari Rajaniemi, direktör för Energi- och miljötjänster på Realia.

Green Building Council Finlands mål i partnersamarbetet är att informera om koldioxidneutralitet, cirkulär ekonomi och ett mer hållbart liv via Realia för att med större räckvidd nå ut till fastighetsbranschen och hela Finland.

”För att motverka klimatförändringarna behövs det snabba åtgärder och att alla deltar. Realia är en viktig aktör i fastighetsbranschen och har en bred och varierande kundkrets. Jag tror att partnersamarbetet kommer att öka medvetenheten bland fastighetsägarna och få dem att vidta åtgärder för att minska energiförbrukningen och klimatutsläppen. Dessutom ger samarbetet oss möjligheter att främja hållbarhetsarbete i hela fastighetsbranschen och bland GBC:s medlemmar”, säger Mikko Nousiainen, vd för Green Building Council.

 

Mer information:

Mari Rajaniemi, direktör, Energi- och miljötjänster, Realia, 040 637 7326

Mikko Nousiainen, vd, Green Building Council Finland, 040 525 8440

 

Realia Group är Nordens största expertkoncern inom tjänster för förmedling och förvaltning av bostäder, fastigheter och verksamhetslokaler. Koncernen erbjuder sina kunder heltäckande tjänster och lösningar inom fastigheter för boende och verksamhetslokaler. I koncernen ingår Realia Isännöinti Oy, Realia Management Oy, Huoneistokeskus Oy, SKV Fastighetsförmedling Ab, Huom! Huoneistomarkkinointi Oy, A/S Ober-Haus och Hestia AB.

Green Building Council Finland är en icke vinstdrivande förening vars huvudsakliga uppgifter är att tillsammans med 160 medlemsföretag och samarbetsparter i fastighets- och byggnadsbranschen främja hållbar utveckling i den bebyggda miljön och miljöklassificering av byggnader, sprida information och kunskap, aktivera en dialog och göra Finland till en del av det internationella Green Building Council-nätverket. Våra strategiska insatser 2018–2020 är koldioxidneutralitet, cirkulär ekonomi och ett mer hållbart liv.