Anu-Elina Hintsa till affärsdirektör hos Huoneistokeskus

 

Anu-Elina Hintsa har utsetts till affärsdirektör hos Huoneistokeskus Oy från och med 8.1.2019. Hintsa fortsätter även i sin tidigare uppgift som affärsdirektör hos SKV Fastighetsförmedling Ab. Huoneistokeskus och SKV Fastighetsförmedling tillhör båda Realia Group-koncernen, och de fortsätter även framöver som separata bolag. Ari-Matti Purhonen, nuvarande verkställande direktör hos Huoneistokeskus, går över till nya uppgifter utanför Realia Group-koncernen.

EM, PM, AFF Anu-Elina Hintsa har utsetts till affärsdirektör hos Huoneistokeskus från och med 8.1.2019. Vad gäller titeln för den högsta företagsledningen övergår Huoneistokeskus i samband med utnämningen tillsammans med andra bolag i Realia Group-koncernen till en enhetlig praxis där bolaget leds av affärsdirektören.

”Jag är mycket nöjd med att Huoneistokeskus hittade en affärsdirektör inom Realia Group-koncernen. Anu-Elina har bred kännedom om fastighetsförmedlingsverksamhet och dessutom har hon gedigen erfarenhet av konsumentaffärsverksamhet. Ja tror att att Huoneistokeskus och SKV Fastighetsförmedling kan dra nytta av en enhetlig ledningsmodell, där vi kan utnyttja båda bolagens bästa praxis även om varumärkena och kontoren på olika håll i landet förblir självständiga”, säger Huoneistokeskus Oy:s styrelseordförande och Realia Group-koncernens verställande direktör Matti Bergendahl.

”Jag är mycket glad över möjligheten att få lotsa det kända och värdefulla varumärket Huoneistokeskus och arbeta tillsammans med de yrkeskunniga förmedlarna hos Huoneistokeskus. Fastighetförmedlingsbranschen är i förändring och fastighetsaffärer görs på nya sätt. Huoneistokeskus är en pionjär inom den finländska fastighetsförmedlingen och det är fint att få vara med om att utveckla bolaget”, säger Anu-Elina Hintsa.

Anu-Elina Hintsa har arbetat som affärsdirektör hos SKV Fastighetsförmedling från och med februari 2018. Dessförinnan var Hintsa Realia Group-koncernens strategi- och integrationschef samt tidigare även ansvarig chef för koncernens marknadsföring och ICT. Hintsa är medlem i Realia Group-koncernens ledningsgrupp.

Hintsa ansvarar för Huoneistokeskus Oy:s affärsverksamheter rikstäckande, och hon rapporterar till Realia Group-koncernens verkställande direktör.

Ari-Matti Purhonen, nuvarande verkställande direktör hos Huoneistokeskus går över till nya uppgifter utanför Realia Group-koncernen.

”Jag vill tacka Ari-Matti för hans engagemang och starka ledning av förändringsprocessen hos Huoneistokeskus och samtidigt även i Realia Group-koncernen. Ari-Matti har under kort tid gjort en genomgripande förändring i verksamheten hos Huoneistokeskus, vilket skapar en bra grund för bolagets fortsatta utveckling. Jag önskar honom lycka till och framgång i de nya uppgifterna”, säger Matti Bergendahl, verkställande direktör hos Realia Group-koncernen.

 

Mer information

Anu-Elina Hintsa, affärsdirektör, Huoneistokeskus, tfn 050 482 3807

Matti Bergendahl, verkställande direktör, Realia Group Oy, tfn 040 833 5461