Realia Group -konsernin kasvu ja vahva kehitys jatkuivat vuonna 2017

Pohjoismaiden suurimman kiinteistöjohtamis- ja kiinteistönvälityspalveluita tarjoava Realia Group -konserni jatkoi vahvaa kasvuaan vuonna 2017.

Suomen ja Baltian maiden taloudellisen ympäristön hyvä kehitys sekä konsernin omien toimintojen kehittäminen ja kansainvälinen laajentuminen kasvattivat Realia Groupin liikevaihtoa ja myös kannattavuus pysyi hyvällä tasolla. Talouden ja myös Realia Groupin kasvun vetureina Suomessa toimivat erityisesti asuntorakentaminen ja yksityinen kulutuskysyntä.

Realia Groupin kotimaiset kiinteistöjohtamispalvelut kasvoivat kannattavasti, mutta kiinteistönvälityspalveluissa kasvu oli maltillisempaa. Orgaanisen kasvun lisäksi myös yritysostot olivat merkittävässä roolissa kiinteistöjohtamispalveluissa. Vuoden 2017 aikana tehtiin kolme yritysostoa. Realia Group Oy osti helmikuussa 2017 ruotsalaisen Hestia-konsernin, mikä vahvisti entisestään konsernin toimitilamanageerauksen osaamista kiinteistöjohtamispalveluissa. Hestian myötä Realia Groupin kiinteistöjohtamispalvelut laajentuivat kattamaan myös Ruotsin ja osaltaan Norjan. Asunto-osakeyhtiöisännöinnin palveluita vahvistettiin ostamalla toukokuussa 2017 Espoon Isännöinti Oy ja LK-Isännöinti Oy Espoossa, mikä entisestään vahvisti markkina-asemamme pääkaupunkiseudulla. Realia Group on asuntoyhtiöisännöintipalveluissa markkinajohtaja Suomessa ja tämän liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi 26 % edellisestä vuodesta.

Realia Group on kasvanut vahvasti myös kiinteistöjohtamispalveluissa sijoittaja-asiakasryhmässä sekä vuokra-asuntojen että toimitilojen manageerauksessa. Suomessa näiden palveluiden liikevaihdon kasvu vuonna 2017 oli 12 % verrattuna edelliseen vuoteen, mutta koko Pohjoismaissa ko. palveluiden liikevaihto kasvoi yhteensä 57 % vuonna 2017 verrattuna edelliseen vuoteen. Sekä asuntoyhtiöisännöinnissä että kiinteistöjohtamispalveluissa yritysostoilla oli merkittävä rooli kasvussa.

Realia Groupin liikevaihto vuonna 2017 kasvoi 21,3 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 138,9 miljoonaa euroa (2016: 114,5 miljoonaa euroa). Orgaanista kasvua tukivat vuosina 2016 ja 2017 tehdyt yrityskaupat. Realia Group -konsernin käyttökate oli 14,8 miljoonaa euroa (2016: 13,3 miljoonaa euroa).

Vahva asiakaskokemus, digitalisuus ja yritysostot kasvun vetureina

Konserni hakee jatkossa kasvua sekä yritysostoilla että orgaanisesti uusasiakashankinnan kautta. Kaikilla palvelualoilla orgaanisen kasvun edellytyksenä ovat tyytyväiset asiakkaat. Asiakaskokemuksen mittaaminen ja kehittäminen ovat edelleen keskeinen osa uutta strategiaa ja sen vaikutukset asiakastyössä vahvistuvat tulevina vuosina. Kiinteistönvälityspalveluissa Huom!-brändin asiakasarviot ovat julkisia ja Huoneistokeskus on uudistanut omaa suositteluindeksi (NPS) -mittaustaan raportoinnin ja tuloksien hyödyntämisen osalta. Asuntoyhtiöyhtiöiden isännöintipalveluissa Realia Isännöinnissä asiakaskokemuksen systemaattinen seuranta ja toiminnan kehittäminen ovat parantaneet asiakastyytyväisyyttä merkittävästi viimeisin kolmen vuoden aikana, mikä myös näkyy merkittävästi liiketoiminnan kehityksessä.

Konsernissa henkilöstön rooli asiakaskokemuksen luomisessa on keskeinen ja siksi henkilöstökokemus, kuten henkilöstön hyvinvointi, kouluttamien ja hyvä johtaminen, ovat yhä suuremmassa roolissa. Konsernin kasvaessa vahvan ja yhtenäisen palvelukulttuurin luominen on ensisijaisen tärkeää.

Konsernin suuri asiakasmäärä sekä kuluttaja- että yritysasiakkaissa, systemaattinen asiakaspalautteen kerääminen sekä asiakasdatan hyödyntäminen mahdollistavat asiakaskokemuksen parantamisen lisäksi uusien digitaalisten ratkaisujen kehittämisen. Digitalisuuden mahdollisuudet sekä kiinteistöjohtamis- että kiinteistönvälityspalveluissa ovat suuret sekä sisäisen tehokkuuden että asiakaskokemuksen näkökulmasta. Digitalisuuden tuoma muutos tulee olemaan voimakas ja Realia Groupilla vahvana toimijana on resursseja viedä uusia palveluja asiakkaidensa käyttöön.

Yritysostoilla ja kansainvälistymisellä on myös iso merkitys Realia Group -konsernin kasvussa. Konsernin toiminta laajeni vuoden 2017 aikana Ruotsiin ja Norjaan, ja näemme, että jatkossa kiinteistöjohtamisen yhä kansainvälisempi toimintaympäristö luo uusia asiakastarpeita ja avaa konsernille laajentumismahdollisuuksia Suomen lisäksi kaikissa Pohjoismaissa.

Kiinnostus asuntoihin ja muihin kiinteistöihin ja niiden kehittämiseen sijoituskohteina, toimi- ja liiketiloina, koteina ja osana kaupunkisuunnittelua tulee jatkossa vain kasvamaan. Samalla asiakkaiden vaatimukset osaamisen ja palvelun laadun osalta kasvavat ja tässä ympäristössä Realia Groupin edellytykset olla mukana luomassa uusia palveluita ja tuotteita ovat erinomaiset.

*KVKL:n Hintaseurantapalvelu, johon kaikki suurimmat kiinteistönvälitysliikkeet toimittavat kauppatietonsa.

Lisätietoja:

Matti Bergendahl, toimitusjohtaja, Realia Group Oy, p. 040 833 5461